Bröderna Wigells Stolfabrik logga

I över 150 år har vi haft förmånen att arbeta med trä; ett hållbart och miljömässigt bra tillverkningsalternativ. Vi är måna om hela processen, från del till hel, från skog till färdig produkt. Vi är idag en helhetsleverantör inom massiva trämöbler och träkomponenter.

Arbete i Bröderna Wigells stolfabrik
En sits sandpappras i Bröderna Wigells stolfabrik
Slipning av stol i Bröderna Wigells stolfabrik

Vi har en bred maskinpark med både nyare automatiserade maskiner och äldre manuella maskiner. Denna kombination möjliggör en bredd och anpassningsförmåga i produktionen, vilket gör att vi kan vara med från prototyp till färdig produkt.

Vi har förmågan att hantera både stora och små volymer. I takt med att vår maskinpark har uppdaterats har vi gått från att år 1868 endast vara en pinnstolsfabrik, till att idag vara en etablerad möbeltillverkare samt legotillverkare av diverse trädetaljer.

Maskinparken i Bröderna Wigells stolfabrik
Maskinparken i Bröderna Wigells stolfabrik
Maskinparken i Bröderna Wigells stolfabrik
Maskinparken i Bröderna Wigells stolfabrik

Vi tror på kombinationen av historisk hantverksskicklighet
och morgondagens tekniska lösningar

Arbete i Bröderna Wigells stolfabrik

Referenser

Vi har tillverkat möbler till erkända varumärken och designerns under decennier. Det är en ynnest att dela andras kreativa resa. Samarbeten vi gör bygger på relationer, hållbarhet och hantverksskicklighet.

Här presenterar vi ett urval av de kunder och samarbeten som vi haft genom åren.

Tillverkare av Scandinavian Design Awards 2023

Stolta hantverkare till statyetten, designad av Lisa Hilland, av 2023 års Scandinavian Design Awards. Statyetten tillverkades i anda av hållbarhet, med fokus på återbruk av en äldre hyvelbänk.

 

Statyett Scandinavian Design Awards